Medlemsoversigt
Musikalsk leder Ulrik Spinkel Thomsen

Harmonika Leif Frausing, næstformand, husvært
Arne Thage, web , dropbox, rep.udvalg, husvært-suppl.
Fløjter Stephen Wessels, PR
Birgitte Krag, humørspreder
Birgitta Holst Olsson, rep.udvalg
Kirsten Rothe, revisor
Hanne Vang, suppleant, PR
Klarinet Tine Ottesen, kasserer, sekretær, facebook redaktør
Poul MelbyePR
Violin Anja Miehe-Renard, rep.udvalg
Britta Bjerre,  PR

Guitar

Bas
Inger Christensensuppleant, PR
Leif Striegler, revisor suppleant
Anne Rasmussen, formand, rep.udvalg